Artikel53

Senin, 21 Agustus 2017 - Oleh admin_acehjaya

ADAT PERKAWINAN DI ACEH JAYA

Oleh : Drs. Tgk. H.M.Amin Yunus

Kabid Pelestarian Pusaka/Khasanah Adat MAA Kabupaten Aceh Jaya

Calang,12 Juli 2017

 

 

Bagian  Ke- 1

Apabila  seorang  anak sudah dianggap dewasa, Adat  di  Aceh  jaya, Tentu orang tuanya sudah mulai sibuk Memikirkan untuk mencari pasangan  hidup  anaknya  untuk  mencapai  maksudnya  tersebut Tentu para orang  tuanya sudah mulai memikirkan, memperhatikan dan melakukan penyelidikan  anak - anak  gadis  dan pemuda yang ada di perkampungan  itu, baik ia orang tua  sipemuda  maupun  orang  tua sigadis .

Secara  umum  orang  tua calon pengantin di aceh jaya  sejak  tempo dulu, mereka  menyelidiki  calon  jodoh  anaknya  ialah akhlak  dan budipekerti yang baik, berikutnya agamanya ia diharapkan taat beribadah melaksanakan perintah agama  ( Islam ),   lalu keturunanya ( Tentu diharapkan dari orang baik baik / jelas  keturunannya, tingkatan  pendidikannya.

Sedangkan masalah pekerjaannya tempo dulu tidak terlalu menjadi perhatian umum, namun demikian adapula yang  menjadi  prinsip bahwa  jodoh anaknya ,jika  boleh diusahakan  supaya dapat  dalam  lingkungan.

Family  atau  kaum kerabat  terdekat  dari   pihak  yang  bersangkutan,  karenaAda  peringatan  bahwa  dalam  kata - kata  kiasan : "Daripada peureului dapu sira gob Leubeh get tapeureului dapu sira droe teuh"

 

Urutan berikutnya adalah                                                                                                             

1.  Meu sah-sah ( berbisik-bisik )

Ketika sipemuda dan orang tuanya sudah Menyetujui calon istri anaknya,maka kedua orang tuanya dalam rahasia mendatangi ke rumah orang tua sigadis dengan sangat rahasia ( berbisik-bisik) karena kalau di tolak oleh pihak keluarga si gadis ,keluarga si pemuda tidak mendapat malu dan terhina di mata masyarakat.

 

2. Kalon Praja ( Bintang )

Dalam Kalangan orang  tua  di  aceh jaya  Tempo  dulu, bila  seorang  anak  akan  menindak  harus  dilihat  dahulu bintang ( zodiac / atau Praja) Guna untuk dapat melihat masa depan perjalanan pengalaman rumah tangganya. Perhitungan  bintang  praja  tersebut diambil dari nama dan tanggal lahir kedua calon linto dan calon dara   baroe.

 

3.  Cah rot ( ret )

Tahap  selanjutnya  pihak  keluarga linto  baroe mulai  merintis  jalan (Cahrot) Biasanya ibu (Mak/ Linto Baroe datang kerumah calon Dara baroe,  sewaktu  sidara  baroe  menghidangkan Minuman, mak  Calon Linto mengatakan :

                                                      ‘ oh ka rayek sinyak Dara geutanyoe !

                                                      Peu kana ureung kereuleung-keureuleng

                                                      Adak  meu ek jeut bungong nyoe bah keuh

                                                      Uloen tuan, bek jipot di gob le

                                                      Geu seu ot le mak dara baroe

                                                      krue Seumangat ‘ aneuk dara geutanyoe nyoe

                                                      Goh lom na ureung jak lom,bak kamoe jeut                          

                                                      Mantong,asai bak droe jih setuju.

 

4.   Meuduek wali

Musyawarah keluarga di sebut meduek wali kawoem rayeuk calon linto baroe  baik  keluarga  pihak  ayah maupun keluarga pihak ibu (mak) orang tua  linto baroe  memberitahukan  kepada keluarga besarnya bahwa anaknya sudah ada calon istri,  sipulan anak si pulen, apakah, saudaranya setuju? Jaweub, salah seorang walinya mewakili ‘ menyoe droe ka jeut, bak kamoe setuju mantong !

 

Bagian ke -2

5.   Selangke 

Selangke Adalah  Orang yang  menghubungkan pihak keluarga linto dengan pihak keluarga dara baro. Atau sebaliknya. (Hubungan timbal balik), Semua urusan  dalam  masa proses dimulai dari pertunangan sampai selesai acara perkawinan. Hal ini menjadi tanggung jawab selangke ,itulahsebabnya  tempo  dulu  selangke  sangat berpern dan sangat di hargai oleh  kedua  belah  pihak, sehingga  dulu  timbul  istilah:

- Hak kejrun blang sigantang padee

- Hak silangke siploh sa

 

6.  rincong  nariet  atau  pulang  haba (intat tanda)

Pekong  haba adalah memperbuat perbinaan yang telah dirintis pada waktu  cah rot,  pada acara pekong haba ini dari calon linto baroe mengurus  seulangke, geutjcik gampong, tuha peut, teungku sagoe, apabila  satu  gampong  seulangke  membawa  kepala  duson dan ureung tuha   gampong  membawa   ranub  bate  dan  emas  sebagai  tanda  ikatan  pada   acara  peukong  haba tersebut akan membicarakan beberapa hal antara lain :                                                                                                                         

-    Padum neuk aneuk rinyeun ( jinamee )

-    Pajan acara pernikahan ( menggatip )

-    Pajan acara peresmian ( meukereuja )

-    Dan lain - lain acara adat

7.  Meutunangan

Yang dimaksud meutunangan adalah suatu ikatan antara seorang       pemuda dengan seorang gadis dalam masa tertentu selama masa meutunangan itu kedua belah pihak menjaga agar  tidak terjadi  sesuatu perbuatan  yang  melanggar  norma  norma  agama  dan norma norma adat  istiadat  gampong  kedua  belah  pihak.  Apabila  dilanggar  maka akan dikenakan sanksinya sbb:

-    Bak beureunyong timoh digunong

-    Anyot bungong di mieng kuala

-    Glah agam hana peutanyong

-    Galak di inong lipat dua                        

 

                                                               

8.  Menggatip ( menikah )

Menggatip  atau menikah ialah merupakan suatu ikatan hukum syariat islam  menjadi  suami istri yang sah sesuai dengan hukum islam serta suatu  pernikahan  dengan  syarat – syarat  berikut :

-    Ada wali nikah

-    Ada jinamei

-    Ada ijab Kabul

-    Ada saksi nikah

-    Ada pengantin laki-laki dan perempuan.                            

 

Antara  pernikahan  dengan  peresmian ada sekaligus dan banyak pula dipisahkan  waktunya.  Tempo dulu  orangtua  linto dalam menentukan  pernikahan  dan  peresmian ( Walimah ). Waktu - waktu yang baik  supaya  perkawinan  mereka  kekal  abadi.  Biasanya  yang baik nikah  pada  bulan  haji, buleun mouloed dan bulan orang aceh menggasap panton untuk diadakan pernikahan  dan  peresmian.  Kebiasaan   memilih  hari  pada  enam  hari  bulan ( 6 uroe buleun ) dan 12 uroe buleun, dan 22 uroe buleun .

 

9.   Pesta  peresmian  perkawinan ( kheunduri Ureng Mekawen )

Setelah  itu  selesailah  proses  perkawinan yang diikuti dengan proses adat  dan  hukum.

“ kereuja udep naso peutimang”

“nasoe peuseunang kereuja matee”

 

Calang 11 Juli 2017

Drs. Tgk. H.M.Amin yunus