Artikel52

Senin, 21 Agustus 2017 - Oleh admin_acehjaya

HARI-HARI BAIK DAN HARI-HARI NAHAS DALAM KELEDER HIJRIYAH

Oleh :Tgk. Muhibuddin Al-Bayani

(WakilKetua II MAA kabupaten Aceh Jaya)

 

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga untuk memperoleh kebaikan dan keberkahan, maka sebaiknya kita memilih hari yang baik dan tepat untuk melakukan aktivitas. Misalnya akad pernikahan, memulai usaha, memulai membangun rumah, melakukan kontrak kerja, pindah rumah, bepergian dan lainnya. Karena hari-hari itu tidak sama nilainya, ada yang baik untuk aktivitas tertentu dan tidak baik untuk aktivitas yang lain, dan ada juga

hari yang nahas (sial) sepanjang hari.

Allah swt berfirman: "Kami menghembuskan badai dalam beberapa hari yang nahas, karena Kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksaan di akhirat lebih menghinakan sedangkan mereka tidak diberi pertolongan." (Fushshilat/41: 16)

"Sesungguhnya Kami menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus." (Al-Qamar/54: 19).

Tentang hari-hari pilihan, Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: "Hindarilah melakukan safar (bepergian) pada hari ketiga, keempat, ke 21 dan ke 25 setiap bulan, karena hari-hari itu adalah hari nahas." (Makarimul Akhlaq: 424)

Beliau juga mengatakan:

Tanggal 1 : Baik untuk menjumpai penguasa, mencapai hajat, jual-beli, bercocok tanam, dan bepergian.

Tanggal 2 : Baik untuk bepergian, dan mencapai hajat.

Tanggal 3 : Buruk dan tidak baik untuk seluruh kegiatan

Tanggal 4 : Baik untuk perkawinan, dan tidak disukai untuk bepergian.

Tanggal 5 : Buruk dan na’as.

Tanggal 6 : Diberkati, baik untuk perkawinan, dan mencapai hajat.

Tanggal 7 : Diberkahi, terpilih dan baik untuk segala yang diinginkan dan rencana usaha.

Tanggal 8 : Baik untuk semua hajat kecuali bepergian.

Tanggal 9 : Diberkahi, baik untuk semua yang diinginkan manusia, dan siapa yang bepergian pada hari ini ia akan dianugerahi harta dan akan melihat setiap kebaikan dalam bepergiannya.

Tanggal 10 : Baik untuk semua hajat kecuali mendatangi penguasa; orang yang lari dari penguasa pada hari ini ia akan tertangkap; orang yang kehilangan sesuatu akan didapatkan; hari ini sangat baik untuk jual-beli.

Tanggal 11 : Baik untuk jual-beli, dan mencapai semua hajat kecuali mendatangi penguasa; dan baik untuk melakukan persembunyian.

Tanggal 12 : Hari ini baik dan penuh berkah; capailah hajat anda dan berusahalah insya Allah tercapai.

Tanggal 13 : Sepanjang hari ini na’as, maka waspadalah dalam seluruh urusan.

Tanggal 14 : Sangat baik untuk mencapai seluruh hajat dan usaha.

Tanggal 15 : Baik untuk semua hajat yang diinginkan, maka capailah hajat Anda, insya Allah tercapai.

Tanggal 16 : Buruk dan tercela untuk segala sesuatu.

Tanggal 17 : Baik dan terpilih untuk mencapai keinginan, perkawinan, jual-beli, bercocok tanam, mendirikan bangunan, mendatangi penguasa untuk suatu hajat, insya Allah tercapai.

Tanggal 18 : Terpilih dan baik untuk bepergian, dan mencapai hajat; orang yang melakukan perlawanan terhadap musuhnya ia akan memperoleh kemenangan dengan kekuasaan Allah swt.

Tanggal 19 : Terpilih dan baik untuk seluruh amal perbuatan; anak yang dilahirkan pada hari ini ia akan diberkahi.

Tanggal 20 : Sangat baik dan terpilih untuk mencapai hajat, bepergian, mendirikan bangunan, bercocok tanam, melangsungkan resepsi perkawinan, dan mendatangi penguasa; hari ini penuh berkah dengan kehendak Allah swt.

Tanggal 21 : Hari na’as sepanjang hari.

Tanggal 22 :Terpilih dan baik untuk jual-beli, mendatangi penguasa, bepergian, dan bersedekah.

Tanggal 23 :Terpilih dan sangat baik khusus untuk perkawinan, perdagangan, dan mendatangi penguasa.

Tanggal 24 : Hari na’as dan tercela.

Tanggal 25 : Buruk dan tercela, waspadalah melakukan sesuatu.

Tanggal 26 : Baik untuk mencapai seluruh hajat kecuali perkawinan dan bepergian; hendaknya bersedekah Anda akan merasakan manfaatnya.

Tanggal 27 : Sangat baik dan terpilih untuk mencapai semua hajat dan apa yang diinginkan, dan mendatangi penguasa.

Tanggal 28 : Berimbang antara baik dan buruk.

Tanggal 29 : Terpilih dan sangat baik untuk semua hajat orang yang sakit pada hari ini akan cepat sembuh; orang yang bepergian pada hari ini hartanya akan terkena musibah,dan orang yang lari akan kembali.

Tanggal 30 : Terpilih dan sangat baik untuk semua hajat, jual-beli, perkawinan, dan bercocok tanam; orang yang sakit pada hari akan cepat sembuh; anak yang lahir pada hari ini ia memiliki sifat tabah dan diberkahi, dimuliakan urusannya, jujur lisannya, dan setia terhadap janji.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Jika terpaksa melakukan aktivitas pada hari nahas atau hari yang tidak baik, maka hendaknya bersedekah sebelum melakukan aktivitas dan membaca doa penolak bala.
 

HARI YANG BAIK UNTUK MENANAM

Hari Minggu  cocok untuk menanam tanaman yang bermanfaat batangnya seperti tebu, bambu, dan sebagainya.

Hari Senin cocok untuk menanam tanaman yang bermanfaat daunnya seperti sirih, tembakau dan sebagainya.

Hari Selasa  cocok untuk menanam tanaman yang bermanfaat bunganya seperti mawar, melati, dan sebagainya.

Hari Rabu  cocok untuk menanam tanaman yang bermanfaat  seperti buah mudanya (pentile) seperti rujak.

Hari Kamis  cocok untuk menanam tanaman yang bermanfaat buahnya seperti kelapa, Pinang, dan sebagainya.

Hari Jumat  cocok untuk menanam tanaman yang bermanfaat akarnya seperti singkong, ubi, dan sebagainya.

Dan tersebut Dalam Kitab Jauhar mauhub halaman 220, kalau mau menanam tanaman tanamlah pada awal bulan karena hasil akan lebih banyak daripada akhir bulan.

KHASIAT  MEMAKAI BATU CINCIN.

Adalah batu yakut itu empat Bagi, Merah dan kuning dan biru dan putih, Dan Sabda Nabi SAW, adalah pada kelebihannya surge adalah anak batunya luluk dan yakut dan keluar ia pada bukit yang tinggi- tinggi dan pada pulau di belakang pulau Serandib!

Dan Khasiatnya seperti Khasiat Api tiada Memberi bekas padanya dan tiada mengubah dia malainkan dengan izin Allah jua!, Barang siapa memakai cincin dengan permata Yakut yang merah atau di tanggung di atasnya, Menafikan daripada gila babi dan ta ‘un dan papa dan memudahkan kehidupannya dan menguatkan hatinya dan menghebatkan dia oleh Manusia dan mudah menunaikan segala hajatnya. Dan barang siapa memakai cincin batu warna kuning atau menanggung dia menegah mimpi basah, dan barang siapa memakai cincin batu warna putih atau menggung dia Dapat meluaskan Rezekinya! Wallahu ‘Alam.

FAEDAH MENGERAT KUKU

Tersebut Dalam Kitab Nazahatul majalis di riwayatkan dari Aby Hurairah ra, Nabi SAW, Bersabda! Barang siapa kerat kuku pada hari Sabtu maka keluar daripadanya penyakit dan masuk daripadanya sembuh, dan pada hari Ahad ( Minggu) keluar daripadanya papa dan masuk kepadanya kaya, dan pada hari Isnin ( Senin) keluar daripadanya penyakit Gila dan masuk pada sehat, dan pada hari selasa keluar daripadanya penyakit baras (supak) Dan masuk padanya sehat, Dan pada hari rabu keluar dari padanya wawas dan ketakutan dan masuk kepadanya Aman, Dan pada hari Kamis keluar daripadanya penyakit Juzam ( buduk) dan masuk padanya ‘afiat, Dan pada Jum ‘at keluar daripadanya Dausa dan masuk padanya Rahmat!.Dan yang terlebih utama kerat kuku itu pada hari senin dan kamis dan Jum’at dan tersebut Dalam beberapa Riwayat Sunat kerat kuku pada tiga hari tersebut. Dan juga di sunatkan sehabis mememotong kuku di basuh ujung jari kuku itu karena barang siapa yang menggaruk dengan jari kuku yang habis di potong sebelum di basuh dapat memudharatkan badan! Wallahu ‘Alam.

FAEDAH HARI MEMOTONG BAJU/ MEMOTONG BAKAL BAJU

Tersebut dalam Hasyiah Jamal, kata Hakim barang siapa mengguting Baju (bakal baju) pada hari tersebut di bawah ini. Barang siapa mengunting Baju pada hari sabtu Mempusakai penyakit selama ada pakaian itu pada badannya. Dan pada hari Ahad (Minggu) mengenai akan orang yang memakainya duka cita dan kesusahan serta tiada berkat padanya, dan pada Hari senin Ada berkahnya, Pada hari Selasa Segera binasa atau di curi akan dia atau terbakar api baju itu, dan pada hari Rabu Di rezekikan orang yang memakainya dengan rezeki yang banyak daripada ketiadaan payah dan susah, dan pada hari kamis  di rezekikan orang yang memakai dia dengan ilmu, dan pada hari Jum’at di panjangkan Umur oleh Allah swt, bagi yang memakai dia. Sumber Kitab Jauhar mauhub wa minhatil Qulub.